Het ontstaan van het Ontplooiingstraject

‘‘Naar mijn idee kon de huidige manier van werken in huisartsenpraktijken en apotheken leuker voor de assistenten en beter voor de patiënten. Ik wilde hier graag iets in gaan veranderen. Drie jaar later is CareAbout inmiddels uitgegroeid tot een groot team van gepassioneerde zorgverleners, werken er 20 mensen op ons hoofdkantoor en ondersteunen we wekelijks meer dan 100 praktijken door heel Nederland. Maar bovenal werkt aan dat ene doel: meer aandacht voor de mens in de patiënt. Want uiteindelijk doen we het daar allemaal om.’’
timothy-hoolhorst

‘’Dat is toch normaal?’’

Omdat er veel administratieve taken waren en de druk hoog was, werd er weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de assistenten. Je mag van een professional verwachten dat hij of zij medisch inhoudelijk in zijn vakgebied normaal functioneert, dat ze beschikken over juiste kennis en medisch-technisch juist handelen. Alleen, er zijn onder andere persoonlijke vaardigheden die nauwelijks worden getraind in de opleiding. Denk aan assertief zijn, proactief zijn, communicatief vaardig, een goede uitstraling hebben, samenwerken, etc. Toch wordt dit gezien als iets wat je van nature moet kunnen. ‘’Je moet dit kunnen, je moet dat kunnen, dat is toch normaal?”, hoorde ik vaak. De praktijk was echter weerbarstiger. Het doel was duidelijk, maar de weg naar dat doel was er niet. Toen besloten we dat we het Ontplooiingstraject moesten ontwikkelen.’’

Het ontplooiingstraject

Kennis is iets wat je iemand kan geven door het erin te stoppen. Zelfs in een hoog tempo is dat mogelijk. Vaardigheden hebben echter met coaching, training en begeleiding te maken. En juist dat gebeurde niet. Iemand met potentie werd niet het stapje verder gebracht naar de fantastische assistente. De wil om dit te doen was er wel, alleen moet men wel geholpen worden om dat tot bloei te laten komen. Daarom hebben we met CareAbout het Ontplooiingstraject ontwikkeld: Het ontplooien van iemands potentieel, dat was ook het idee.

Timothy Hoolhorst CareAbout

Is het doel van CareAbout al bereikt?

Mijn doel is zeker nog niet bereikt. Wij hebben nog niet de verandering bewerkstelligt in de zorg die ik wil en we hebben nog niet de impact kunnen maken die we kunnen maken. We gaan daarom door, totdat we de aandacht voor de mens in de patiënt hebben teruggebracht in de eerstelijns zorg!