Nieuwe collectieve samenwerking, daar worden we blij van!

Recent hebben wij een collectieve samenwerking afgesloten waar wij heel blij mee zijn. Namelijk met: Onze Huisartsen Regio Arnhem en Nijmegen! 

Onze Huisartsen Regio Arnhem en Nijmegen

Onze Huisartsen is een faciliterende en ondersteunende organisatie van, voor en door aangesloten huisartsen in de regio Arnhem. Onze Huisartsen maakt toegankelijke en goede huisartsgeneeskundige zorg mogelijk voor patiënten in de regio, waarbij de organisatie onder andere het centrale gezicht en aanspreekpunt voor de eerstelijnszorg is. Zij ondersteunen en versterken de positie van de huisarts. Daardoor blijft het beroep van huisarts altijd uitvoerbaar, aantrekkelijk, actueel en toekomstbestendig. Bovendien blijft de huisartspraktijk herkenbaar en toegankelijk voor de patiënt en overige stakeholders.

Samen sterk: aandacht voor de mens in de patiënt

CareAbout en Onze Huisartsen slaan de handen ineen om het personeelstekort in de praktijken op te kunnen vangen. Door flexibel en tijdelijke zorgprofessionals te leveren, of door (telefonische) assistentie op afstand. Zo geven wij enerzijds zorgprofessionals de kand om bij verschillende praktijken aan de slag te kunnen, en anderzijds worden de personeelstekorten in de praktijken opgevangen. Zo zorgen we samen voor een betere communicatie in de zorg. Elke dag weer. Zo houden wij, samen, aandacht voor de mens in de patiënt. 

Herkenbaar?

Het verhaal van Onze Huisartsen herkenbaar? Lukt het niet altijd de aandacht voor de mens in de patiënt te bewaren? Wellicht kunnen we (tijdelijk en flexibel) iets voor elkaar betekenen. 

Contact

Neem contact op met onze accountmanager Babette!

e: b.dekuijper@care-about.nl | m: 06 18574858

Lees hier het stukje van Onze Huisartsen over de samenwerking.